Přeskočit na hlavní obsah

Vaše tisková sada

Všeobecné obchodní podmínky pro držitele XXXL HIT karty, informace o zpracování osobních údajů v rámci XXXLutz zákaznického programu a marketingových aktivit

1. Předmět smlouvy a registrace

1.1. XLMX obchodní s.r.o. nebo XLCZ Nábytek s.r.o. („XXXLutz“) poskytne registrovaným uživatelům („zákazníkům“) svůj věrnostní program včetně XXXL hit karty. Následující podmínky upravují poskytnutí a používání tohoto věrnostního programu.

1.2. Registrace do programu XXXL hit karta je umožněna všem fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let.

1.3. Vyplněním údajů při registraci, podepsáním registračního formuláře a přijetím těchto podmínek uzavírá zákazník smlouvu o bezplatném využívání    služeb a výhod, včetně ustanovení těchto podmínek. Dodatečné nebo jiné změny musí být provedeny písemně.

1.4. Vystavení může být odmítnuto bez udání důvodu.

2. Služby a výhody XXXL hit karty

2.1. Služby a výhody: Zákazníci dostávají exkluzivní individualizované výhody a služby společnosti XXXLutz a jejích partnerů. Mezi tyto výhody patří:

 • exkluzivní výhody se speciálními cenami a nabídkami;
 • roční bonus za nákupy, jak je popsáno v bodě 2.3 těchto podmínek;
 • exkluzivní a individualizovaná nabídka služeb (např. pronájem dodávek, šití);
 • narozeninové překvapení;
 • exkluzivní individualizované poukázky např. do XXXLutz restaurace – XXXLutz restaurace se nacházejí pouze v Praze a Brně;
 • slevová knížka XXXL hit karta;
 • exkluzivní soutěže;
 • individualizované e-mailové newslettery a další marketingová komunikace exkluzivních služeb v rámci XXXL hit karty, jak je popsáno v bodě 2.2 těchto obchodních podmínek (,,newsletter’’)
 • průzkumy spokojenosti s vašimi nákupy u XXXLutz a průzkumy stylu vašeho interiérového designu;
 • další podobné služby a výhody.

2.2 Newsletter: XXXL newslettery jsou přizpůsobeny zákazníkům (především údaji z IP adresy, o používání newsletteru, průzkumy, uplatněnými kupóny, údaji cookies, údaji o nákupech, prodejními rozhovory, chováním u poskytovatelů třetích stran – zejména v mobilní aplikaci). Společnost XXXLutz využívá tato data k individualizaci newsletteru ve chvíli, kdy zákazník při nákupu nebo při procházení internetu použije k přihlášení do XXXL hit karty e-mailovou adresu, číslo hit karty či osobní účet.
Zákazníci se z odběru e-mailových newsletterů (všech nebo jen vybraných) mohou kdykoliv odhlásit, a to kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu marketing@xxxlutz.cz. Odhlášení newsletterů nezahrnuje ukončení zasílání zpráv o stavu XXXL hit karty (např. informace o bonusu nebo změně obchodních podmínek).

2.3 Sociální sítě: Společnost XXXLutz poskytuje zákazníkům také individualizovanou reklamu na webových stránkách, sociálních sítích nebo na jiných partnerských webech poskytovatelů reklamy, založenou na jejich nákupním chování, jak je uvedeno v informacích o ochraně osobních údajů pro XXXL hit kartu.

2.4 Výpočet bonusu: XXXLutz vyplácí zákazníkům bonus za provedené nákupy tak, jak je uvedeno v registračním formuláři. Výpočet bonusu provádí XXXLutz, a považuje se za platný, pokud proti němu zákazník nevznese námitku do jednoho měsíce od doručení. Zúčtovací období a žebříček bonusů naleznete ve své slevové knížce XXXL hit karta na straně 3. Získaný bonus je poskytován ve formě poukázky na nákup zboží v obchodních domech XXXLutz, poukázky do XXXLutz restaurace nebo poukázky na dárek. Je vyloučeno hotovostní nebo bezhotovostní proplácení získaného bonusu. Pokud z právního hlediska nebude uzavřena příslušná transakce, nebo pokud zakoupené zboží nebylo zcela či částečně zaplaceno, vyhrazuje si společnost XXXLutz právo zadržet a/nebo získat zpět bonusové výpisy, bonusové poukázky a to před i po jejich vydání. To platí také pro nesprávné zadání rezervace nebo zneužití hit karty.

2.5 Soutěže: Platí vždy podmínky příslušné soutěže.

2.6 Poukazy, které zákazník obdrží v souvislosti s XXXL hit kartou, jsou určeny pouze pro osobní potřebu příslušných zákazníků a lze je uplatnit pouze podle podmínek příslušného poukazu. Přeprodej nebo bezplatné předání třetím osobám nejsou možné. Pokud jsou poukazy předány bez povolení, ztrácí platnost a jejich uplatnění není dále možné.

3. Změny kontaktních údajů, přenositelnost XXXL hit karty

3.1 O změnách svých kontaktních údajů zákazník neprodleně informuje společnost XXXLutz e-mailem na adresu marketing@xxxlutz.cz nebo poštou na adresu XLMX obchodní s.r.o., Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5.

3.2 XXXL hit karta je osobní a nepřenosná na jiné osoby.

4. Ochrana dat

Informace o zpracování vašich osobních údajů souvisejících s XXXL hit kartou najdete v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci zákaznického programu a marketingových aktivit XXXLutz.

5. Platnost smlouvy

5.1 Zákazník i společnost XXXLutz jsou oprávněni kdykoliv i bez udání důvodu ukončit využívání hit karty, a to zpětným zasláním XXXL hit karty nebo e-mailem na marketing@xxxlutz.cz. Právo na mimořádné ukončení zůstává nedotčeno.

5.2 XXXLutz může hit karty kdykoliv zrušit. Platnost nabídek, voucherů nebo soutěží, které jsou poskytovány jako součást hit karty, nejsou zrušením hit karty ovlivněny, pokud podmínky příslušných nabídek, voucherů nebo soutěží nestanovují jinak.

5.3. Pokud dojde k ukončení XXXL hit karty před koncem aktuálního bonusového roku, bude vypořádání bonusu provedeno podle ustanovení v části 2.3.

6. Ostatní

6.1 Zákony České republiky se vztahují na vyloučení kolizních norem a prodejního práva OSN. Právní předpisy omezující volbu práva a použitelnost závazných předpisů, zejména státu, ve kterém má zákazník jako spotřebitel obvyklé bydliště, zůstávají nedotčeny.

6.2 Pokud by se některá ustanovení těchto podmínek stala neúčinnými nebo nevymahatelnými, nemá to vliv na účinnost zbývajících podmínek. V takovém případě se společnost XXXLutz a zákazník zavazují nahradit neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení účinným nebo vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží tomu, co je ekonomicky zamýšleno. Totéž platí pro vyplňování případných mezer ve smlouvě.

6.3 XXXLutz je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit. XXXLutz o tom bude zákazníka předem informovat e-mailem. Pokud změna obsahuje nařízení v neprospěch zákazníka, má zákazník možnost tuto změnu odporovat e-mailem na adresu marketing@xxxlutz.cz nebo písemně do 30 dnů od obdržení oznámení o změně. Pokud zákazník nevznese včas námitku nebo nadále využívá služby a výhody i po obdržení oznámení o změně, považují se změněná ustanovení za přijatá. Společnost XXXLutz na to zákazníka upozorní samostatně v oznámení o změně.

 Informace k ochraně osobních dat XXXL hit karty / GDPR Info – XXXL Hit Karte

Tyto „Informace o ochraně údajů pro XXXL hit kartu“ vás informují o zpracování vašich osobních údajů společností XXXLutz v souvislosti s vaším používáním XXXL hit karty. Další informace o zpracování vašich osobních údajů při používání naší webové stránky xxxlutz.cz najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů na adrese xxxlutz.cz/c/ochrana-osobnich-udaju.

I. Jméno a adresa nositele odpovědnosti
Správcem a osobou odpovědnou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně údajů je:
XLCZ nábytek s.r.o.
Pražská 135, 251 01 Čestlice
IČ: 27127133
Česká republika
e-mail: 1swg@xxxlutz.cz
webová stránka: xxxlutz.cz

II. Rozsah zpracování údajů v souvislosti s XXXL hit kartou
1) XXXL hit karta

(1) Zpracování údajů pro registraci XXXL hit karty
1. Popis a rozsah zpracování dat
Do naší XXXL hit karty registrovaní uživatelé získají exkluzivní výhody a služby, zejména exkluzivní měsíční speciální nabídky, roční bonus za nákup, exkluzivní nabídky služeb, překvapení k narozeninám, exkluzivní soutěže, výroční e-mailové zpravodaje a průzkumy. V souvislosti s registrací do XXXL hit karty zpracováváme následující údaje: jméno a přijmení, oslovení, e-mailová adresa, číslo hit karty a datum jejího vydání, adresa, telefonní číslo, datum narození, jazyk.
2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B o GDPR (plnění smlouvy).
3. Účel zpracování údajů
Údaje zpracováváme proto, abychom uživatelům mohli poskytnout výhody a služby jakožto součást věrnostního programu.
4. Doba uchování údajů
Údaje zpracováváme tak dlouho, dokud s uživatelem existuje uživatelská smlouva na věrnostní program. Kromě toho tyto údaje ukládáme pouze za účelem splnění zákonných požadavků na uchovávání údajů nebo k uplatnění nebo obraně proti právním nárokům.

(2) Zpracování údajů pro individualizaci služeb jako součást XXXL hit karty
1. Popis a rozsah zpracování dat
Chceme, aby služby v rámci XXXL hit karty odpovídaly vašim zájmům. Vaše údaje proto zpracováváme v souvislosti s registrací hit karty a v kombinaci s vaším dalším chováním při jejím používání (údaje o používání newsletteru, průzkumy, uplatněné kupóny, údaje o cookies, údaje o vašich nákupech, prodejní hovory, vaše chování u poskytovatelů třetích stran, zejména v aplikaci Mobile Pocket, IP adresy), a to pokud vám můžeme tyto údaje přiřadit (např. přihlášením prostřednictvím e-mailové adresy použité k registraci XXXL hit karty nebo číslem hit karty nebo chováním při přihlášení k mému účtu). Pokud si nepřejete, aby byla data ukládána, neměli byste uvádět číslo hit karty, e-mailovou adresu použitou k registraci hit karty, a to ani na jiných místech, jako např. při nákupu nebo při konzultacích.
2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro individualizaci služeb hit karty prostřednictvím údajů z newsletteru, průzkumů, uplatněných kupónů, údajů o cookies, z přihlášení na Můj účet, údajů o vašich nákupech, prodejních hovorů.
Právním základem pro individualizaci prostřednictvím vašeho chování při používání newsletteru, u poskytovatelů třetích stran (např. Mobile Pocket), jakož i údajů o souborech cookie, pokud jste přihlášeni k mému účtu, je váš souhlas (čl. 6 odst. 1) lit. a GDPR), který získáváme samostatně. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
3. Účel zpracování dat
Údaje zpracováváme proto, abychom uživatelům mohli poskytnout výhody a služby jakožto součást věrnostního programu.
4. Doba uchování údajů
Údaje zpracováváme tak dlouho, dokud s uživatelem existuje uživatelská smlouva na věrnostní program. Kromě toho tyto údaje ukládáme pouze na dobu za účelem splnění zákonných požadavků na uchovávání údajů nebo k uplatnění nebo obraně proti právním nárokům.

(2) Zpracování údajů za účelem individualizace služeb XXXL hit karty
1. Popis a rozsah zpracování dat
Chceme, aby služby v rámci XXXL hit karty odpovídaly vašim zájmům. Vaše údaje proto zpracováváme v souvislosti s registrací hit karty a v kombinaci s vaším dalším chováním při jejím používání (údaje z IP adresy, údaje o používání newsletteru, průzkumy, uplatněné kupóny, údaje o cookies, údaje o vašich nákupech, prodejní hovory, vaše chování u poskytovatelů třetích stran, zejména v aplikaci Mobile Pocket), a to pokud vám můžeme tyto údaje přiřadit (např. přihlášením prostřednictvím e-mailové adresy použité k registraci XXXL hit karty nebo číslem hit karty nebo chováním při přihlášení k mému účtu). Pokud si nepřejete, aby byla data ukládána, neměli byste uvádět číslo hit karty, e-mailovou adresu použitou k registraci hit karty, a to ani na jiných místech, jako např. při nákupu nebo při konzultacích.
2. Právní základ pro zpracování údajů
Právní základ pro individualizaci služeb hit karty prostřednictvím údajů z newsletteru, průzkumů, uplatněných kupónů, údajů o cookies, z přihlášení na Můj účet, údajů o vašich nákupech, prodejních hovorů.
Právním základem pro individualizaci prostřednictvím vašeho chování při používání newsletteru, u poskytovatelů třetích stran (např. Mobile Pocket), jakož i údajů o souborech cookie, pokud jste přihlášeni k mému účtu, je váš souhlas (čl. 6 odst. 1) lit. a GDPR), který získáváme samostatně. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.
3. Účel zpracování dat
Údaje zpracováváme proto, abychom uživatelům mohli poskytnout výhody a služby jakožto součást věrnostního programu.
4. Doba uchování údajů
Údaje zpracováváme tak dlouho, dokud s uživatelem existuje uživatelská smlouva na věrnostní program. Kromě toho tyto údaje ukládáme pouze na dobu za účelem splnění zákonných požadavků na uchovávání údajů nebo k uplatnění nebo obraně proti právním nárokům.

2) Newsletter

1. Popis a rozsah zpracování dat

V rámci naší hit karty je možné se přihlásit k odběru bezplatného pravidelného e-mailového newsletteru a další marketingové komunikace. V tomto zpravodaji vás pravidelně informujeme o aktuálních nabídkách produktů a služeb od společnosti XXXLutz.
Newsletter pro vás můžeme individualizovat na základě níže uvedených údajů. V souvislosti s newsletterem jsou zpracovány následující údaje, a to pokud je je možné přiřadit.

 • Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s Vaším přihlášením se k Newslettru: emailová adresa.
 • Údaje, které shromažďujeme za účelem měření relevance a úspěšnosti používání našeho newsletteru: ID uživatele, e-mailová adresa, IP adresa, otevření zpravodaje, chování při používání zpravodaje (např. kliknutí na články, odkazy nebo produkty), vaše další uživatelské chování na našem webu po kliknutí na odkazy v informačním zpravodaji (např. prohlížené a zakoupené produkty a služby). K tomu používáme sledovací soubory cookie, které jsou přiřazeny k e-mailové adrese a ID uživatele.
 • Údaje, které shromažďujeme o vašich nákupech (online a v našich obchodech): zakoupené produkty a služby, číslo hit karty, uplatněné poukázky.
 • Údaje, které shromažďujeme, když se zaregistrujete do Baby programu: údaje rodičů (jméno, adresa, e-mailová adresa, číslo hit karty), oblíbený obchodní dům.
 • Údaje, které od vás shromažďujeme při konzultacích (online nebo v našich obchodech): produkty a služby, o které jste projevili zájem, e-mailová adresa nebo číslo hit karty.
 • Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím souborů cookie, jak je popsáno v našem souhlasu se soubory cookie.
 • Údaje, které shromažďujeme v rámci průzkumů: informace o typu vašeho obytného prostoru (např. dům nebo byt), vašich pokojích, vašem stylu vybavení, počtu osob ve vaší domácnosti, plánované změně bydliště, jménu, pohlaví, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, odpovědi na naše otázky týkající se vaší spokojenosti.
 • Údaje o uplatněných kupónech.
 • Údaje, které dostáváme od našich partnerů (např. Mobile Pocket), vaše chování při používání Hit karty.

Vaši e-mailovou adresu zašleme společnosti SAP Deutschland SE & Co. KG Hasso-Plattner-Ring 7, 69190 Walldorf, která vám zašle newsletter (naším jménem jako zpracovatel).

2. Právní základ pro zpracování údajů
Pokud jste se přihlásili extra k odběru našeho Newslettru, je právním základem pro zpracování osobních údajů Váš souhlas dle ust. Čl. 6 odst. 1 písm. a) o GDPR. Vaše emailová adresa zadaná při přihlášení k odběru je prověřena přes tzv. systém douple opt-in, kdy na uvedenou adresu zasíláme tzv. potvrzovací e-mail.

Pokud obdržíte náš newsletter jako součást věrnostního programu, právním základem je, jak je uvedeno v části III.1 těchto informací o ochraně osobních údajů XXXL hit karty, plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b o GDPR). Pokud máme newsletter individualizovat pomocí vašeho chování při používání newsletteru, chování při používání u poskytovatelů třetích stran, například v mobilní kapesní aplikaci nebo pomocí souborů cookie, pak je právním základem váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR).

3. Účel zpracování dat
Vaše údaje zpracováváme proto, abychom vám mohli zasílat newsletter. Údaje  také zpracováváme, abychom poznali vaše zájmy a poskytli vám obsah  newsletteru individuálně podle vašich zájmů.

 4. Doba uchování údajů
Údaje budou smazány ihned, jakmile nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Vaše údaje zpracováváme, dokud neodvoláte svůj souhlas. Pokud jste svůj souhlas odvolali, nebudeme vám nadále zasílat informační newslettery a vaše údaje odstraníme v souladu s požadavky GDPR a DSG. Tyto údaje ukládáme pouze za účelem splnění zákonných požadavků na uchování dat nebo k uplatnění či obraně proti právním nárokům.

5. Odvolání souhlasu
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odkaz pro odhlášení na konci každého newsletteru nebo zasláním e-mailu na adresu marketing@xxxlutz.cz s uvedením e-mailové adresy, na kterou již newslettery nemají být zasílány. Postup pro odvolání souhlasu s použitím souborů cookies najdete https://www.xxxlutz.cz/c/nastaveni-souboru-cookie

3) Průzkumy

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů
Námi prováděné ankety a průzkumy (dále jen „průzkumy“) jsou vyhodnocovány anonymně. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění průzkumů a jejich technickou realizaci (např. zpracování IP adresy za účelem zobrazení průzkumu v prohlížeči uživatele nebo umožnění obnovení průzkumu pomocí dočasného souboru cookie – relace cookie) nebo v případě udělení souhlasu z Vaší strany.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

 • IP adresa
 • kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo),
 • údaje o obsahu (např. údaje v online formulářích) – údaje o věku, pohlaví, počtu členů domácnosti, apod.
 • údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, časy přístupu), meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresa).
 •  Dotčené osoby: komunikační partneři, uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů
Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR)

3. Účel zpracování údajů
Účelem zpracování je zajišťování zpětné vazby, názorů a uživatelského chování zákazníků a uživatelů našich služeb, popř. on-line služeb, a to prostřednictvím kontaktních otázek a komunikace, přímého marketingu (např. e-mailem nebo poštou), trackingem (např. zájmy, chování, používání cookies), nebo prostřednictvím on-line formulářů. Zpětná vazba zákazníků je pro nás zásadním podkladem pro zlepšování kvality námi poskytovaných služeb a plnění požadavků a přání zákazníků ve vztahu ke zboží a služnám naší společnosti.  Účast v průzkumech a anketách je založena na principu dobrovolnosti.

4. Doba uchování údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na nezbytně nutnou dobu pro dosažení námi sledovaného účelu. Údaje budou smazány ihned, jakmile nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo v případě odvolání Vašeho souhlasu.  V případě odvolání Vašeho souhlasu nebudete nadále kontaktováni v rámci našich průzkumů a anket.

5. Odvolání souhlasu
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu marketing@xxxlutz.cz s uvedením e-mailové adresy, která je uvedena jako kontaktní adresa pro zasílání průzkumů a anket.

6. Netigate: provádění anket, průzkumů a řízení zpětné vazby je realizováno prostřednictvím poskytovatele služeb: Netigate AB, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, Švédsko; web: https://www.netigate.net/; prohlášení o ochraně údajů: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal.

4) Reklama na sociálních médiích nebo jiných partnerských stránkách
S vaším výslovným souhlasem zpracováváme vaše údaje za účelem reklamy na sociálních médiích a na jiných partnerských webech poskytovatelů reklamy. Používáme následující nástroje:

(1) Facebook Custom Audience
1.  Popis a rozsah zpracování dat
Přes Facebook Custom Audience na vás můžeme cílit reklamní obsah, pokud jste u Facebooku registrováni a pokud jej právě používáte. Za tímto účelem zašifrujeme vaši e-mailovou adresu (jako „hodnotu hash“) a porovnáme ji s Facebook Ireland Limited. Pokud existuje shoda – tj. pokud používáte Facebook se stejnou e-mailovou adresou – můžeme vám ukázat reklamy na produkty a služby XXXLutz na Facebooku, abychom vám poskytli co nejlepší uživatelský zážitek. Facebook Ireland Limited předá vaši e-mailovou adresu společnosti Facebook, Inc. v USA. Pokud nedojde ke shodě – tj. pokud nemáte účet na Facebooku nebo používáte Facebook s jinou e-mailovou adresou, vaše e-mailová adresa již nebude společností Facebook použita a bude odstraněna. Poté nebudete dostávat žádnou personalizovanou reklamu na produkty a služby XXXLutz na Facebooku.
Pro zpracování údajů v souvislosti s Facebook Custom Audience jsme my a Facebook Ireland Limited takzvaní „společní správci“, tj. společně s Facebookem určujeme účely a prostředky zpracování údajů. Za tímto účelem jsme uzavřeli smlouvu o společné odpovědnosti, kterou najdete zde: https://www.facebook.com/legal/controller_adden-dum

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR)

3. Účel zpracování údajů
Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli zobrazovat reklamy XXXLutz na Facebooku.

4. Doba uchování dat
Facebook ukládá vaši e-mailovou adresu po dobu maximálně 180 dnů.

5. Odvolání souhlasu
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Proti zpracování vašich údajů společností       Facebook můžete kdykoli vznést námitku zde: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

(2) Google Customer Match
1.  Popis a rozsah zpracování dat
Díky Vlastním seznamům zákazníků Google vám můžeme zobrazit cílený reklamní obsah prostřednictvím Obsahové sítě Google, a to pokud jste na partnerském webu v Obsahové síti Google. Za tímto účelem porovnáme vaši e-mailovou adresu zašifrovanou jako hash s Google LLC (USA). Pokud se shodují – tj. pokud používáte účet Google se stejnou e-mailovou adresou, zobrazí se vám reklama na produkty a služby XXXLutz v reklamní síti Google. Pokud neexistuje shoda – tj. pokud nemáte e-mailovou adresu Google – vaše e-mailová adresa již nebude společností Google použita a bude odstraněna. Poté nebudete dostávat žádné personalizované reklamy na produkty a služby XXXLutz v reklamní síti Google. Více informací o vlastních seznamech zákazníků Google naleznete zde: https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=en&ref_topic=6296507

2. Právní základ pro zpracování údajů
Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR).

3. Účel zpracování údajů
Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli zobrazovat reklamy XXXLutz v reklamní síti Google.

4. Doba uchování dat
V případě, že mate Google-zákaznické konto, přiřadí Vás Google s Vaším souhlasem k cílové skupině na dobu 13 měsíců. Vaše data nebudou po prověření, zda existuje Váš souhlas, dale zpracovávána a budou zrušena.

5. Odvolání souhlasu
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete do budoucna kdykoli odvolat.
Proti zpracování osobních údajů prostřednictvím Googlu můžete podat námitky rovněž zdehttps://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCg714Iz_9VTI875OgLH92o9Y3cJ8lOAMwprqyjMcBu4vdYDnRhrH_
94_ebP8VsXFyNSoaoibs2XmP8X2mN5CNzkfuYtI_J0G_0zZKSUuNp-JuefmNA.

III. Předání třetím zemím
Pokud předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo tyto země pověříme zpracováním (například USA), dodržujeme zákonem požadované normy a bezpečnostní mechanismy. Toho dosahujeme například dohodou takzvaných standardních smluv EU. Pokud se chcete dozvědět více informací o konkrétních opatřeních, které používáme, kontaktujte nás, jak je popsáno v části 1.

IV. Práva subjektů údajů
Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste ovlivněni ve smyslu GDPR a máte následující práva:

1) Právo na poskytování informací
Můžete si od nás vyžádat potvrzení o zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají. Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete v souvislosti s předáním požádat o informace o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR.

2) Právo opravy údajů
Máte právo na opravu nebo doplnění údajů pověřenou osobou, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Pověřená osoba musí provést opravu okamžitě.

3) Právo na omezení zpracování
Podle zákonných požadavků můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje zpracovány pouze v určitých případech, např. k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

4) Právo na zrušení
Můžete požádat správce aby okamžitě vymazala osobní údaje, které se vás týkají.  Správce je povinnen tyto údaje okamžitě vymazat, pokud neexistují nějaké výjimky, například zákonné požadavky na uchovávání.

5) Právo být informován
Pokud jste vůči správci osobě uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je tato osoba povinna tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování oznámit, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

6) Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

7) Právo vznést námitku
Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. E nebo f o GDPR. Zodpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímo adresované pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy.

8) Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů
Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku odvolání.

9) Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování
Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování -, které má pro vás právní účinky nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká.

10) Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud jste přesvědčeni, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s porušením GDPR.
Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl.78 GDPR.

 

XXXLutz tiskové zprávy

Chcete dostávat naše aktuální tiskové zprávy automaticky na e-mail? Pak se přihlaste k odběru našeho newsletteru!

Registrace

Dostávejte tiskové zprávy od XXXLutz e-mailem.


Prosím, odpovězte na následující bezpečnostní otázku, abyste zabránili spamu.


* Požadovaná pole musí být vyplněna.