Přeskočit na hlavní obsah

Vaše tisková sada

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti XLMX obchodní s.r.o.

 1. Činnost společnosti XLMX obchodní s.r.o.

1.1 Předmětem podnikání společnosti XLMX obchodní s.r.o., IČ: 62497286, se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 173883 (dále jen „XLMX“) je především prodej nábytku a bytových doplňků, jakož i zboží pro domácnost a poskytování s tím souvisejících služeb.

1.2 Za účelem nabízení shora uvedených výrobků a služeb provozuje společnost XLMX obchodní s.r.o. vedle běžného prodeje v kamenných prodejnách i internetový obchod na adrese www.xxxlutz.cz, kde je možné zakoupit jednotlivé výrobky prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. V rámci provozování internetového obchodu dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků, kteří si touto cestou zakoupili jednotlivé výrobky a které je nezbytné pro vlastní realizaci uzavřené kupní smlouvy.

1.3 Nedílnou součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti
a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v podobě zasílání obchodních sdělení. V této souvislosti vede XLMX databázi CRM osobních údajů svých zákazníků.

1.4 Osobní údaje jsou dále zpracovávány i v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení XLMX jejich zákazníkům, tyto osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům, než je zasílání obchodních sdělení. V rámci obchodních sdělení mohou zákazníci zejména obdržet nejrůznější newslettry, nabídkové akce, slevové kupóny, informace o novinkách apod.

1.5 Společnost XLMX obchodní s.r.o. rovněž nabízí svým zákazníkům možnost odběru resto newslettru, kde si zákazník může požádat o zasílání obědových menu na jím zvolené pobočce. V této souvislosti dochází rovněž ke zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nutném pro plnění této služby, tedy zejména v rozsahu zákazníkem zadané emailové adresy.

 1. Správce nebo zpracovatel?

2.1 XLMX je správcem osobních údajů.

2.2 XLMX jako správce osobních údajů není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.3 XLMX nominoval kontaktní osobu pro dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování, jakož i dohled nad zpracováním osobních údajů v rámci XLMX, na kterou je možno se obracet s dotazy týkajících se ochrany a zpracování osobních údajů, a to na kontaktní emailové adrese: 1dmz@xxxlutz.cz.

 1. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?

3.1 XLMX jako správce osobních údajů je povinen při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z platných právních předpisů a z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen „platné právní předpisy“). XLMX pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností, s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci, nebo jako zpracovatelé osobních údajů.

 1. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

4.1 Uzavírání kupních smluv – nákup a prodej zboží v kamenných prodejnách

V souvislosti s prodejem zboží v kamenných prodejnách XXXLutz jsou zpracovávány údaje nutné k uzavření kupní smlouvy a k plnění povinností z ní vyplývajících, jakož i další Vaše kontaktní údaje předané zákazníkem jako subjektem údajů naší společnosti. Zpracovávány jsou zejména tyto údaje: jméno a příjmení, titul, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa, bankovní spojení v souvislostí s realizací platby kupní ceny.

4.2 E-shop XXXLutz

V souvislosti s provozováním e-shopu XXXLutz jsou zpracovávány údaje nutné k uzavření kupní smlouvy a k plnění povinností z ní vyplývajících, jakož i další Vaše kontaktní údaje. Zpracovávány jsou tyto údaje: jméno a příjmení, titul, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa, bankovní spojení v souvislostí s realizací platby kupní ceny, včetně platby prostřednictví paypal služeb.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem profilování Vašeho nákupního chování, zejména vyhodnocování uskutečněných nákupů, zakoupených kategorií zboží, množství, frekvence nákupů, nákupní zvyklosti apod., a to s cílem možnosti zpracování adresné nabídky a přizpůsobení nabídky Vaší osobě.

4.3 Zákaznický program

V souvislosti se zákaznickým programem XXXLutz jsou zpracovávány údaje poskytnuté
v přihlášce do zákaznického programu a dále údaje týkající se Vašeho nákupního chování, tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt, emailová adresa a dále druhy Vámi zakoupeného zboží, jeho množství, hodnota nákupu, místo nákupu.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s účastí zákazníka v zákaznickém programu je nezbytné pro základní fungování zákaznického programu a poskytování z něj plynoucích výhod a služeb. Bez poskytnutí osobních údajů není možné plnit účel zákaznického programu, resp. poskytovat jednotlivé služby a výhody konkrétnímu zákazníkovi. Členství v zákaznickém programu však není podmínkou pro nákup zboží a služeb u XLMX.

Výhody a cíle zákaznického programu:

 • Získání HIT KARTY – slevové knížky na nejrůznější zboží aktualizované 1x za půl roku
 • Získání ročního bonusu, který se vypočítává na základě souhrnné konečné částky za uskutečněné nákupy v daném kalendářním roce
 • Poskytování slev
 • Nabízení akčního zboží
 • Soutěže a věrnostní kampaně
 • Profilování nákupního chování (sledování druhů zakoupeného zboží, místo koupě) = adresné nabídky na akční zboží
 • Zasílání obchodních sdělení

4.4 Obchodní sdělení a ostatní marketingové aktivity

Údaje, které získáme s Vaším souhlasem, zpracováváme pro účely zasílání obchodních sdělení, zejména newsletterů, informací o nových nabídkách, našich službách, slevách, akčních nabídkách či nabídkách týdenního menu v našich restauracích, pro marketingové nabídky, včetně soutěží a jiných prodejních akcí, slevové kupony, přání k narozeninám, pozvánky k návštěvě našich webových stránek (s možností i vytváření profilovaných nabídek pro konkrétní zákazníky), za účelem provádění průzkumu spokojenosti zákazníků. Tyto údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání souhlasu, nebo po dobu, po kterou existuje právní základ pro zpracování osobních údajů.

Za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovává XLMX osobní údaje minimálně v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní telefon, adresa bydliště a údaje týkající se Vašeho nákupního chování, je-li toto součástí námi poskytované služby za účelem např. zasílání individuálních nabídek.

K zasílání obchodního sdělení dochází:

 • v souvislosti s uskutečněním koupě zboží či služeb u XLMX, nebo
 • na základě výslovného souhlasu zákazníka, nebo
 • na základě poptávky zákazníka a požadavku na odběr newsletttru nebo resto newslettru

Udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení je možné kdykoli odvolat na níže uvedenou adresu. Takto získané osobní údaje nejsou užívány k jiným účelům, než je zasílání obchodních sdělení. Stejně tak k ukončení zpracování osobních údajů dochází na základě odhlášení se zákazníka z odběru požadovaného obchodního sdělení.

4.5 V rámci ostatních marketingových aktivit (soutěže, akce, propagace zboží apod.) jsou vždy zpracovávány osobní údaje subjektů údajů v souvislosti s jejich účastí v těchto marketingových aktivitách nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze ke stanovenému účelu v rámci konkrétní marketingové akce, v rozsahu zákazníkem uděleného souhlasu nebo rozsahu souvisejícím s prodejem zboží a služeb, u kterého je navíc vyhodnocováno i nákupní chování, kdy jsou zaznamenávány zakoupené druhy zboží, místo nákupu, tedy může docházet k profilování zákazníka a jeho nákupního chování apod.

4.6 Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy výlučně za účelem plnění smlouvy, plnění zákonných povinností v souvislosti s uskutečněným prodejem zboží, nebo na základě oprávněného zájmu naší společnosti, za účelem nabízení dalšího zboží a služeb, poskytování informacích o novinkách, akcích na zboží, slevových akcích, soutěžích, nových pobočkách, zasílání newsletteru, jakož i k další propagaci zboží společnosti XLMX a zasílání obchodních sdělení.

4.7 XLMX jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje osobní a kontaktní údaje zákazníků a členů zákaznického programu, zejména jméno, příjmení, bydliště, kontaktní mailová adresa, telefonní kontakt, a to za účelem poskytování individualizovaných nabídek a akcí či zasílání obchodních sdělení.

4.8 Při návštěvě internetových stránek provozovaných XLMX používáme cookies. To znamená, že informace budou ve formě „cookies“ ukládány na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

V souvislosti s užíváním cookies na našich webových stránkách jsou zpracovávány tyto údaje:

 • Datum a čas návštěvy stránky
 • Název navštívené stránky
 • Session-ID
 • Referrer-URL
 • Množství přenášených dat
 • Výrobek a Verze-Informace o použitých prohlížečích

Informujeme Vás, že bez používání cookies je možno užívat naše webové stránky omezeně, nebo v některých případech může být užívání i zcela vyloučeno.

Dále používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

 1. Jak se dostávají údaje do naší databáze?

5.1 Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme výlučně přímo od našich zákazníků nebo v souvislosti s nákupem zboží a služeb z jejich strany.

5.2 Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje

a) Získané z uzavřených smluv (kde XLMX je smluvní stranou smlouvy) – v rozsahu základních identifikačních údajů týkajících se smluvní strany, kontaktních údajů a údajů týkajících se nákupního chování zákazníků (jako např. druhy zakoupeného zboží, hodnota nákupu, místo nákupu, frekvence nákupu).

b) Získané přímo od subjektu údajů s jejich souhlasem – zejména při žádosti o zasílání obchodních sdělení, účastí na soutěžích a marketingových akcích.

5.3 Do databáze zájemců o zasílání obchodních sdělení se mohou zájemci registrovat prostřednictvím webového formuláře na www.xxxlutz.cz nebo přímo na filiálkách obchodních domů XXXLutz.

 1. Jaký je právní základ zpracování osobních údajů?

6.1 Právním základem zpracování osobních údajů v souvislosti s Vašimi nákupy v kamenných prodejnách nebo na našem e-shopu, zákaznickým programem, zasíláním obchodních sdělení a ostatními marketingovými aktivitami je plnění smluvních povinností, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem správce.

6.2 Osobní údaje mohou být rovněž zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, pakliže je takovýto souhlas nezbytný pro zpracování osobních údajů, kdy osobní údaje nemohou být zpracovávány na základě jiného právního základu uvedeného v odst. 6.1. tohoto článku.

6.3 Oprávněným zájmem správce je zkvalitňování služeb zákazníkům, poskytování souvisejících služeb, jakož i nutná podpora mateřské společnosti v rámci marketingových aktivit, správy e-shopu a IT servis.

 1. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?

7.1 Všechny osobní údaje zpracovává XLMX jako správce.

7.2 Údaje jsou zpřístupňovány rámci skupinových marketingových aktivit a správy internetového obchodu a IT podpory i mateřské společnosti XLMX, nebo jiné koncernové společnosti Lutz pověřené správnou dané aktivity či služby.

7.3 Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.

7.4 Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je správa e-shopu XLMX, správa zákaznické emailové a telefonické linky, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, průzkum trhu a průzkum spokojenosti členů, vyhodnocení nákupního chování a obdobné marketingové aktivity. Kontaktní údaje zákazníků dále v omezeném rozsahu sdílíme se společnostmi, které pro nás zajišťují tisk reklamních materiálů, adresné nabídky, dopravu, skladování či kontrolu prodávaného zboží, popř. fakturační, účetní, daňové nebo advokátní služby, avšak jen v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Zpracování osobních údajů mohou pro XLMX provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

7.5 IT služby související se zpracováním údajů v souvislosti s Vašim nakupováním na našem e-shopu a prohlížením našich internetových stránek zajišťujeme vlastními silami za využití našich zaměstnanců, za účelem maximální ochrany dat a Vašeho soukromí za podpory mateřské společnosti. K osobním údajům má přístup IT oddělení koncernu Lutz (včetně externích zpracovatelů) z důvodu zajišťování technické podpory e-shopu a jeho technického servisu, zálohování a archivace dat, a zajištění funkčnosti a inovací systému IT využívaného v koncernu Lutz.

 1. Jak dlouho zpracováváme Vaše osobní údaje?

8.1 Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu  trvání kupní smlouvy, po dobu Vaší registrace na stránkách našeho e-shopu, po dobu realizace uzavřené kupní smlouvy, dobu Vaší registrace pro odběr námi poskytovaných služeb (odběr newslettru, odběr resto newslettru) a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z kupní smlouvy, popř. uplatnění oprávněných zájmů naší společnosti, jakož i po zákonnou archivační dobu a dobu stanovenou právními předpisy pro plnění dalších zákonných povinností zejména vůči veřejnoprávním úřadům a orgánům.

8.2 Údaje členů zákaznického programu uchováváme v databázi po celou dobu trvání účasti člena v XLMX zákaznickém programu a následně po zákonem stanovenou promlčecí dobu k uplatnění práv vyplývajících z programu, popř. po archivační dobu stanovenou právními předpisy. V případě, že zákaznická karta nebyla aktivně využita po dobu pěti let k uskutečnění žádného nákupu, nebo využití jiných služeb, bude členství v programu a s tím související zpracování osobních údajů automaticky ukončeno.

8.3 Osobní data zpracovávaná na základě Vámi uděleného souhlasu zpracováváme po dobu jeho trvání.

8.4 V případě pominutí účelu, pro který byly Vaše osobní údaje zpracovávány, zániku právního základu pro zpracování osobních údajů, nebo odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, dochází k vymazání Vašich osobních údajů. Následně však budou Vaše osobní údaje archivovány pro plnění zákonem stanovených povinností a uchování dat po dobu zákonem stanovenou.

 1. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

9.1 Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo na přístup k osobním údajům, které o ní XLMX zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz.

9.2 Fyzická osoba má dále právo:

a) udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to bezplatně, buď dopisem zaslaným na adresu XLMX, nebo e-mailem doručeným na adresu: kontaktni-centrum@xxxlutz.cz, přičemž při odvolání souhlasu musí upřesnit, pro jaké účely zpracování svůj souhlas odvolává (viz výše);

b) vznést námitku proti zpracování, případně požádat o opravu osobních údajů;

c) na omezené zpracování osobních údajů,

d) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy

e) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena – bližší informace na uoou.cz.

9.3 V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu 1dmz@xxxlutz.cz.

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii

10.1 Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

 1. Technická opatření

11.1 K ochraně Vašich osobních údajů jsme přijali potřebná organizačně-technická opatření zabraňující především ztrátě, neoprávněné manipulaci, neoprávněnému přístupu a jakékoli jinému zneužití. Přijatá opatření jsou průběžně prověřována z hlediska jejich funkčnosti a účelovosti s cílem zajistit maximální standard ochrany Vašich osobních údajů. Aplikace a dodržování organizačně-technických opatření jsou průběžně monitorovány a jsou přijímána nová technická řešení s ohledem na technologický vývoj. Osoby, jimž Vaše osobní data zpřístupňujeme, jsou oprávněny spolupracovat s naší společností výlučně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která zajišťuje námi požadovaný maximální standard ochrany osobních údajů.

 

XLMX obchodní s.r.o.

XXXLutz tiskové zprávy

Chcete dostávat naše aktuální tiskové zprávy automaticky na e-mail? Pak se přihlaste k odběru našeho newsletteru!

Registrace

Dostávejte tiskové zprávy od XXXLutz e-mailem.


Prosím, odpovězte na následující bezpečnostní otázku, abyste zabránili spamu.


* Požadovaná pole musí být vyplněna.